FORSIDE
  NYHEDER
  PROFIL
  REFERENCER
  BOLIG
  SKOLE
  IDRÆT
  KULTUR
  ERHVERV
  LICITATIONER
  JOB
  KONTAKT

Maribo Hallerne - Udviklingsplan 2013

Et væsentligt karakteristika ved Maribo Hallerne er, at centret kan tilgås fra alle sider, og således ikke har egentlig bagside. Ambitionen er at fortsætte denne tankegang og skabe et helhedsorienteret center, hvor de nye faciliteter naturligt indskriver sig i den eksisterende bygningsmasse.

Den nye multihal placeres i det grønne arealer nord for opvisningshallen, hvorimellem deretableres en ny hovedindgang, der klart markerer sig for de besøgende. Med tilføjelsen af nye multihal og den nye foyer forskydes centrets tyngdepunkt. En bevægelsesakse der går fra eksisterende svømmehal til den nye multihal, er det centrale element, der binder centret sammen. Bevægelsesaksen følger gangarealerne, der aktiveres som et idrætstorv, med en mangfoldighed at idræt- stilbud. I denne transformation åbnes eksisternde bygningsmasse mod gangarealerne, så der skabes et levende center med en høj grad af åbenhed.  
Bygherre:
Maribo Hallerne
 
Adresse:
Ved Stadion 4
4930 Maribo

År:
2013

Areal:
6567 m²

Rådgivningsydelser:
Arkitekt